Certyfikaty

W Filmar Group cenimy certyfikaty, które są namacalnym potwierdzeniem rzeczywistych kompetencji i walorów przedsiębiorstwa oraz jego produktów. Dlatego wspólnie z pracownikami na wszystkich szczeblach zatrudnienia wdrożyliśmy w firmie dobre praktyki działania. Odnosząc się do nich w swojej codziennej pracy stale i konsekwentnie budujemy wizerunek Filmar Group jako przedsiębiorstwa rzetelnego, odpowiedzialnego i przyjaznego klientom.

Odpowiedzialność Filmar Group przejawia się przede wszystkim w dbałości o środowisko naturalne. Dlatego w ramach wprowadzonych w firmie dobrych praktyk ograniczyliśmy do minimum odpadowość produkcji i zweryfikowaliśmy wykorzystywane w procesie produkcyjnym surowce, tak aby po użyciu nasze produkty można było poddawać procesom recyclingowym. Ekologiczność produkcji Filmar Group została potwierdzona stosownym certyfikatem.

Najlepszym, a zarazem najcenniejszym certyfikatem potwierdzającym najwyższą jakość oferowanych produktów oraz wysoki poziom obsługi klienta jest zadowolenie naszych zleceniodawców oraz rekomendacje, które od nich otrzymujemy.

Rzetelność Filmar Group znajduje potwierdzenie w licznych certyfikatach, zarówno z dziedziny finansów, jak i innych obszarów działalności firmy

  • Jesteśmy terminowym płatnikiem – wszystkie należności, zarówno płatności dla dostawców, jak i należności względem urzędów są regulowane w przewidzianym terminie.
  • Jesteśmy terminowym sprawozdawcą – każda firma podlega obowiązkowi sprawozdawczemu, który powinna terminowo i regularnie wypełniać.
  • Mamy potwierdzoną stabilność finansową – wieloletnia obecność na rynku, terminowe regulowanie należności oraz wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego sprawia, że nasi potencjalni klienci i partnerzy biznesowi mogą zweryfikować naszą wiarygodność w odpowiednich instytucjach.
  • Korzystamy tylko z surowców pochodzących z legalnych źródeł, co szczególnie ważne jest w przypadku surowców pochodzących z natury, takich jak papier.
CertyfikatyCertyfikat Wiarygodności Biznesowej

Certyfikat nadawany jest po ocenie wiarygodności i stabilności firmy, przygotowywanej przez analityków firmy certyfikującej. Wystawiany jest na podstawie: analizy moralności płatniczej według programu International Payment Monitor, analizy wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych, największej w Polsce bazy relacyjnych powiązań korporacyjnych i osobowych


 Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001:2015

Certyfikacja standardu zarządzania jakością ISO 9001 daje pewność, że nasza firma spełnia wymogi prawne oraz wymogi klientów. Certyfikat ten wskazuje na zgodność z międzynarodowymi standardami zarządzania jakością. ISO 9001 uwiarygadnia naszą firmę jako dostawcę wysokiej jakości produktów przy składaniu ofert przetargowych w oczach oferentów: firm, przedsiębiorstw, instytucji. Certyfikat FSC®

Forest Stewardship Council® (FSC®) jest niezależną organizacją pozarządową, w jej skład wchodzą: organizacje ochrony środowiska, organizacje handlowe, leśnicy, przedstawiciele branży drzewnej, ludność rdzenna i jednostki certyfikujące. Organizacja jest jedną z najbardziej uznanych na całym świecie grup promujących standardy certyfikacji leśnej, a w tym legalność i proekologiczność wykorzystywanych do produkcji surowców. 
Zapytaj o produkty z certyfikatem FSC®.


 

Patenty

Rejestracja znaku towarowego FILBAG


Rejestracja znaku towarowego FILMAR BUBBLE MAILERS


Rejestracja znaku towarowego FILMAR


Nagrody

Gepardy Biznesu

Filamr Group Sp. z o.o. w Warszawie wyróżniona w X edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2015 za dynamiczny rozwój i wzrost wartości rynkowej przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.


 

Najbardziej Dynamiczna Spółka

Wśród wyróżnionych firm są przedsiębiorstwa oferujące innowacyjne produkty i usługi, a także takie, które inwestują w rozwój i modernizację swojej spółki. Zestawienie obejmuje firmy z różnych branż,
o zróżnicowanych przychodach ze sprzedaży.